Beheer: Mevr. G. Leferink - Temmink - Mob. 06-51170704                      
Uitvaartcentrum Delden
Langestraat 82a  -  7491 AJ Delden  -  Tel. 074-3761041  -  info@uitvaartcentrumdelden.nl
Uitvaartcentrum Delden
Ons uitvaartcentrum heeft een warme en ingetogen uitstraling en is erop gericht om een optimale dienstverlening te bieden, die kenmerkend is voor onze werkwijze.

We werken vanuit de overtuiging om volledig dienstbaar te zijn voor u en uw familie. Uw wensen en de wensen van de overledene staan bij ons voorop en wij besteden al onze zorg en aandacht aan een waardige en respectvolle uitvaart.


Het verdriet van het overlijden van een dierbare kunnen we helaas niet bij u wegnemen. Daarom gaat onze zorg uit naar de praktische zaken rondom het overlijden, zodat u op uw eigen manier, in alle rust, afscheid kunt nemen.
Uitvaartcentrum Delden is er voor iedereen, ongeacht uw uitvaartverzekering of uitvaartondernemer. Wij werken zonder winstoogmerk. Wij nemen de tijd voor u en er is alle ruimte voor uw eigen persoonlijke ideeën. Vanuit de aula van het mortuarium kunt u op geheel eigen wijze de overledene begeleiden naar de kerk, naar de begraafplaats of naar het crematorium.
W E L K O M   B I J   U I T V A A R T C E N T R U M    D E L D E N
Langestraat 82a  -  7491 AJ Delden  -  Tel. 074-3761041  -  info@uitvaartcentrumdelden.nl
Langestraat 82a  -  7491 AJ Delden
Tel. 074-3761041
info@uitvaartcentrumdelden.nl
Uitvaartcentrum Delden
Langestraat 82a  -  7491 AJ Delden  -  Tel. 074-3761041  -  info@uitvaartcentrumdelden.nl
Uitvaartcentrum Delden
W E L K O M   B I J   U I T V A A R T
C E N T R U M    D E L D E N